نوین پارک | صفحه اصلی

زیر مخزنی یکی از اجزای مبلمان شهری می باشد که نقش مهمی در زیبا سازی خیابان ها و منظم سازی و ساماندهی سطل های زباله شهری دارد . زیر مخزنی خیابانی در دو جنس بتنی و فلزی گالوانیزه تولید می گردد . به دلیل قرار گرفتن زیر مخزنی ها بر روی جداول کناری خیابان ، شیرابه زباله به درون جوی هدایت شده و از بوی نامطبوع جلوگیری می شود . بعلاوه با قرار گیری زیر مخزنی و مخازن زباله بر روی جداول ، فضای عرضی خیابان توسط مخازن زباله شهری اشغال نخواهد شد . انواع زیر مخزنی تولید شده در کارگاه های نوین پارک شامل :

زیر مخزنی بتنی

زیر مخزنی بتنی زیر مخزنی بتنی ارزان زیر مخزنی سطل زباله خیابانی زیر مخزنی شهری

زیر مخزنی بتنی باید دارای شبکه داخلی ( مش ) بوده تا از شکستگی هنگام تحمل بار سنگین جلوگیری شود . همچنین عیار بتن و تراکم آن فاکتور مهمی در مقاومت زیر مخزنی بتنی می باشد . این زیر مخزنی های شهری به صورت تک و دوبل موجود بوده که نوع دوبل آن به صرفه تر و مستحکم تر است .

زیر مخزنی گالوانیزه

زیر مخزنی گالوانیزه فلزی زیر مخزنی فلزی شهری

زیر مخزنی های فلزی از جنس گالوانیزه گرم ساخته شده و دارای دو نوع روی جدولی و روی آسفالتی می باشد . این زیر مخزنی ها با پیچ و رول پلاک و یا به صورت دور بتن نصب می گردند . ورق این زیر مخزنی ها حداقل باید 2 میلیمتر ضخامت داشته و پروفیل کشی شده باشد .

اطلاعات تماس

0919-2693482

0919-5378985