المان شهری - المان میدانی ( تندیس و المان خیابانی )

نوین پارک

المان شهری - المان های میدانی و خیابانی

المان شهری نقش مهمی در زیباسازی میدان ها و خیابان های شهر برعهده دارد . المان ها می توانند دارای روشنایی در شب و یا نورپردازی باشند که در این صورت به نام المان نوری شناخته می شوند . همچنین المان های مناسبتی نیز می توانند جهت زیباسازی شهر در ایام دارای مناسبت خاص به کار برده شوند که با نام المان مناسبتی معروف هستند . شرکت نوین پارک تولید کننده انواع المان های شهری و مناسبتی در خدمت فعالان زیبا سازی شهری ، شهرداری ها و دهیاری های محترم از سراسر کشور .

اطلاعات تماس

0919-2693482

0919-5378985

المان شهری المان نوری شهری ارزان